Nhiệm vụ

1.Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh:

a- Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh bị bệnh mắt để khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.

b- Giải quyết các bệnh mắt cho bệnh nhân trong tỉnh và một số bệnh nhân các tỉnh lân cận.

c- Tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

2. Đào tạo cán bộ:

a- Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở bậc trung học đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa ở bậc trung học.

b- Tổ chức đào tạo liên tục các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

a- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học về lĩnh vực chuyên khoa ở cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Ngành và cấp cơ sở, chú trọng nghiên cứu các đề tài về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

b- Tham gia với y tế cơ sở triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình chuyên khoa tại cộng đồng.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:

a- Lập kế hoạch và chỉ đạo hoạt động chuyên khoa ở tuyến dưới và những người hành nghề tư về chuyên khoa trong tỉnh để phát triển và nâng cao kỹ thuật chuyên khoa.

b- Kết hợp với y tế cơ sở thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng.

5. Phòng bệnh:

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên công tác phòng bệnh, phòng dịch.

6. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế:

a- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp

b- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

c- Thực hiện đúng các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.