Ban giám đốc

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

Giám đốc: BS-CKII Nguyễn Thanh Triết

 

Phó Giám Đốc: BS-CKI Phạm Chí Thanh