Tuyển dụng

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
12.Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt Bình Định năm 2022 296
11. Thông báo Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 (điểm thi viết) kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 229
10. Thông báo Danh sách thí sinh dự thi viết theo số báo danh, phòng thi và sơ đồ vị trí phòng thi, kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 (Vòng 2) 236
9. Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi viết kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 192
8. Thông báo Kế hoạch tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 182
7. Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Bệnh viện Mắt 2022 220
5. Thông báo Quy chế kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 180
6. Thông báo Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 192
4. Nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 (Đại học ngành Gây mê hồi sức) 181
3. Nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 (Cao đẳng ngành Dược) 257