Quy trình khám bệnh

1. Lấy số thứ tự và đăng ký khám bệnh tại Phòng số 1 hoặc Phòng số 8 (đối với trẻ em).

2. Đến Phòng số 2 thử thị lực theo số thứ tự.

3. Ngồi nghe gọi số vào khám tại các Phòng từ số 3 đến số 5.

4. Nếu bác sĩ chỉ định xét nghiệm, siêu âm, chụp phim,…được hướng dẫn đến các Phòng từ số 9 đến số 25 (xem sơ đồ trước phòng khám).

5. Đem kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp phim,…cho bác sĩ xem lại.

6. Kết thúc khám bệnh đến đóng viện phí tại Phòng số 1, bệnh nhân nhận thuốc (hay mua thuốc) tại Quầy cấp thuốc BHYT và Nhà thuốc bệnh viện.