Lịch khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Bình Định

Thời gian:

  • Từ thứ 2 đến thứ 6
  • Buổi sáng: từ 7 giờ - 11 giờ 30'
  • Buổi chiều: từ 13 giờ 30' - 17 giờ 

Địa điểm:

  • Đối với trẻ em (< 16 tuổi): Đăng ký khám tại PHÒNG SỐ 8 (Tòa nhà B)
  • Các đối tượng khác: Đăng ký khám tại PHÒNG SỐ 1 (Tòa nhà A)