Bệnh viện Mắt Bình Định tổ chức Lễ ký cam kết Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa theo Chỉ thị số 08/CT-BYT

Sáng ngày 29/8/2019,  Bệnh viện Mắt Bình Định đã tổ chức buổi Lễ ký cam kết “Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa” theo chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về việc Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.

 LE KY CAM KET GIAM THIEU CHAT THAI NHUA Y TE 2019 2

Tham dự buổi lễ ký cam kết có sự tham gia của BS.CKII Nguyễn Thanh Triết - Giám đốc Bệnh viện và đại diện các khoa, phòng, ban trong toàn bệnh viện: Lãnh đạo các khoa phòng, Đại diện Đoàn thanh niên, Đại diện Công đoàn bệnh viện.

Đây cũng là dịp thể hiện sự quyết tâm chung tay của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế về việc thực hiện giảm thiểu tối đa chất thải nhựa ra môi trường và thay thế vào đó là các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường sống.

LE KY CAM KET GIAM THIEU CHAT THAI NHUA Y TE 2019 1

Thực hiện Ký cam kết của Chủ tịch Công đoàn với Giám đốc tại Bệnh viện Mắt

 

Tác giả bài viết: Tổ Thông tin & Truyền thông

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định