3 nhóm bác sĩ, dược sĩ hưởng chính sách thu hút

(BĐ) - Theo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021, từ tháng 8.2019, chính sách thu hút và ưu đãi áp dụng đối với bác sĩ, dược sĩ được tuyển dụng, tiếp nhận và đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về y tế, các cơ sở y tế công lập, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế và đơn vị sự nghiệp công lập khác có sử dụng bác sĩ, dược sĩ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh được phân theo 3 nhóm.

Cụ thể, nhóm 1 có Trường CĐ Y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần; Trung tâm Pháp y; TTYT các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở LĐ-TB&XH có sử dụng bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học; trạm y tế các xã, phường, thị trấn thuộc 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi.

Nhóm 2 có khối Văn phòng Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục DS-KHHGĐ, Phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố; Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, BVĐK Khu vực Bồng Sơn; các TTYT chuyên ngành; TTYT các huyện, thị xã, thành phố còn lại; trạm y tế các xã, phường, thị trấn còn lại.

Nhóm 3 có hai đơn vị là Bệnh viện Mắt và BVĐK tỉnh.

 

Tác giả bài viết: Hoàng Anh

Nguồn tin: Báo Bình Định Online