CÔNG VĂN

Số 102/CĐN ngày 03/8/2015 của Công đoàn ngành Y tế Bình Định

V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước và kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

down icon