Hiển thị # 
Tiêu đề
Quyết định số 1949/QĐ-BYT, ngày 15/7/2022. Quyết định Phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh.
Quyết định số 160/QĐ-SYT, ngày 28/01/2021. Thanh tra việc thực hiện quy định về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 4999/QĐ-BYT, ngày 01/12/2020. Ban hành Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp.
Quyết định số 3888/QĐ-BYT, ngày 08/9/2020. Về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới".
Quyết định số 3468/QĐ-BYT, ngày 07/8/2020. Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19".
Quyết định số 788/QĐ-BVM, ngày 06/8/2020. Về việc Ban hành Quy định hình thức giao ban, hội chẩn, họp trực tuyến trong tình huống phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt. (Bệnh viện Mắt)
Quyết định số 787/QĐ-BVM, ngày 06/8/2020. Về việc Ban hành Quy trình giao ban, hội chẩn trong tình huống phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt. (Bệnh viện Mắt)
Quyết định số 782/QĐ-BVM, ngày 05/8/2020. Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới tại Bệnh viện Mắt Bình Định. (Bệnh viện Mắt)
Quyết định số 781/QĐ-BVM, ngày 05/8/2020. Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới. (Bệnh viện Mắt)
Quyết định số 780/QĐ-BVM, ngày 05/8/2020. Về việc Kiện toàn Tổ chuyên môn phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới. (Bệnh viện Mắt)