Hiển thị # 
Tiêu đề
Quyết định số 779/QĐ-BVM, ngày 05/8/2020. Về việc Kiện toàn Tổ Tài chính - Hậu cần phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới. (Bệnh viện Mắt)
Quyết định số 778/QĐ-BVM, ngày 05/8/2020. Về việc Kiện toàn Tổ truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới. (Bệnh viện Mắt)
Quyết định số 777/QĐ-BVM, ngày 05/8/2020. Về việc Kiện toàn Tổ Điều tra dịch tễ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới. (Bệnh viện Mắt)
Quyết định số 776/QĐ-BVM, ngày 05/8/2020. Về việc Kiện toàn Tổ Giám sát phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới. (Bệnh viện Mắt)
Quyết định số 3088/QĐ-BYT, ngày 16/7/2020. Ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
Quyết định số 355/QĐ-BVM, ngày 08/5/2020. Về việc khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích trong Hội thi Chung tay phòng chống dịch Covid-19. (Bệnh viện Mắt)
Quyết định số 1344/QĐ-BYT, ngày 25/3/2020. Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)
Quyết định số 468/QĐ-BYT, ngày 19/02/2020. Về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám chữa bệnh.
Quyết định số 133/QĐ-BVM, ngày 17/02/2020. Về việc ban hành Quy trình phát hiện, cách ly, chuyển viện bệnh nhân nhiễm và nghi ngờ nhiễm viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) (Bệnh viện Mắt)
Quyết định số 345/QĐ-BYT, ngày 07/02/2020. Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly an toàn y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)