Tuyển dụng

9. Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi viết kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh dự thi viết kỳ tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Mắt năm 2022

Tải về tại đây:

down icon