Khoa Mắt Trẻ Em

Phó khoa phụ trách: BS.CKI Nguyễn Thành Tân

Nhiệm vụ chính:

Khoa Mắt Trẻ Em có chức năng và nhiệm vụ là khám bệnh, chữa bệnh các bệnh về Mắt trẻ em theo đúng quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các quy đình hiện hành của Bộ Y Tế.

Cơ cấu nhân sự: 

- 1 BS.CKI chuyên khoa Mắt: phó trưởng khoa phụ trách.

- 2 BS Khám và điều trị gồm 1 ThS.BS Chuyên khoa mắt và 1 BS Chuyên khoa định hướng mắt.

- 4 Điều dưỡng là nhân viên phụ trách công tác điều dưỡng tại khoa ( trong đó có 1 KTV Khúc xạ )

Một số điểm nổi bật

Hiện tại đội ngũ bác sĩ bệnh viện Mắt đã triển khai các hoạt động khám mắt trẻ em như: khám sàng lọc tật khúc xạ học đường, phẫu thuật lé, lác trẻ em, phối hợp với BVĐK tỉnh Bình Định khám sàng lọc và điều trị ROP.

KhoaMatTreEm