Khoa Khám bệnh - Điều trị ngoại trú

Trưởng Khoa đương nhiệm: BS.CKI Phan Thị Thu Hà

Phó khoa: BS Nguyễn Thị Trâm

Điều dưỡng trưởng khoa: ĐD Trần Thị Mỹ Thanh

Nhiệm vụ chính:

Thực hiện công tác khám bệnh mắt và điều trị ngoại trú bệnh nhân có chỉ định. Khám bệnh nhân đối tượng bảo hiểm y tế, bệnh nhân đúng tuyến, trẻ em dưới 6 tuổi, người nước ngoài. Kê đơn và sử dụng thuốc cho bệnh nhân ngoại trú an toàn, hợp lý. Thực hiện tiểu phẫu, trung phẫu theo quy định...