Khoa Kết mạc - Giác mạc - Phần phụ

Trưởng khoa phụ trách: BS.CKI Đào Lâm Hoàng

Điều dưỡng trưởng khoa: CN.Võ Thị Kim Ánh

Nhiệm vụ chính:

Khoa Kết giác mạc điều trị những bệnh thuộc phần trước nhãn cầu: bệnh liên quan đến mi mắt kết mạc; giác mạc; các tuyến nước mắt; đường dẫn nước mắt.

Phẫu thuật đặc trưng của khoa: ghép giác mạc, ghép màng rau thai, mộng có vá kết mạc, tiếp khẩu lệ mũi...