Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Công văn số 124/BYT-KCB, ngày 07/01/2021 của Bộ Y tế

Về việc tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn PCD COVID-19.

Tải về tại đây:

down icon