Bảng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo Thông tư 13/2019/TT-BYT (Áp dụng tại BV Mắt từ ngày 20.8.2019)

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT

THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BYT

(Áp dụng tại Bệnh viện Mắt từ ngày 20/8/2019)

 Link Tải về tại đây

down icon