Chi Bộ Bệnh viện Mắt Bình Định,

  • Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội chi bộ Bệnh viện Mắt Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

    Chiều ngày 25/5/2018, tại Hội trường, Chi bộ Bệnh viện Mắt đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ  2015-2020 với mục đích kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ trong hơn 2 năm qua; đề ra phương hướng phấn đấu và các giải pháp trong thời gian tiếp theo để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.