Bệnh viện Mắt tỉnh xin mở rộng diện tích thêm 4.000m2

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện Mắt tỉnh, cũng như phục vụ cho Dự án “Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định” do tổ chức Orbis Quốc tế tài trợ, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế khẩn trương triển khai lập quy hoạch mở rộng Bệnh viện Mắt. Quy hoạch này phải được hoàn thành và trình UBND tỉnh trong tháng 1.2015. 

Khám bệnh tại Bệnh viện Mắt tỉnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Triết, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh, diện tích hiện tại của Bệnh viện là khoảng 3.000m2, không đáp ứng được nhu cầu phát triển trước yêu cầu thực tế. Trong quy hoạch đồ án mặt bằng Bệnh viện đang xây dựng, Bệnh viện xin chủ trương mở rộng thêm khoảng 4.000m2.

Tin, ảnh: BÌNH PHƯƠNG

Website Báo Điện tử Bình Định