Đoàn chuyên gia Bệnh viện Dr.Shroff’s Charity Eye Hospital tại Ấn Độ làm việc tại Bình Định

Trong 2 ngày từ 08/12 sến 09/12/2014, tại Bệnh viện Mắt Bình Định, Tổ chức Orbis phối hợp cùng các chuyên gia của Bệnh viện Dr.Shroff’s Charity Eye Hospital tại Ấn Độ tiến hành Khảo sát đầu vào Hệ thống đảm báo chất lượng trong chăm sóc mắt tại Bình Định.

Đoàn chuyên gia Bệnh viện Dr.Shroff’s Charity Eye Hospital tại Ấn Độ cùng cán bộ Văn phòng Orbis Việt Nam

Với mục tiêu góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt tại Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức Orbis Quốc tế và Bệnh viện Mắt Bình Định, Tổ chức Orbis phối hợp cùng các chuyên gia Của bệnh viện Dr.Shroff’s Charity Eye Hospital tại Ấn độ - một bệnh viện có rất nhiều kinh nghiệm áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt theo các chuẩn mực quốc tế, thực hiện Khảo sát đầu vào Hệ thống đảm báo chất lượng trong chăm sóc mắt tại các bệnh viện đối tác của Orbis.

Mục tiêu chính trong chuyến khảo sát lần này tại Bình Định:

  • Tìm hiểu thực trạng về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, các quy định liên quan đến cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt tại bệnh viện.
  • Phân tích thực trạng hệ thống đảm bảo chất lượng chăm sóc mắt tại Bình Định, đề xuất các giải pháp khả thi để cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng chăm sóc mắt tại Bình Định theo các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc mắt.