Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt (08/3/2021-14/3/2021)

LỊCH TRỰC THƯỜNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN MẮT

(Trực 12/24h, Từ 08/3/2021 - 14/3/2021) 

 

Tải về tại đây:

down icon

 

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định