Bệnh viện Mắt Bình Định đã tổ chức tập huấn và hướng dẫn về việc triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BYT

Sáng ngày 16/8, Bệnh viện Mắt Bình Định đã tổ chức tập huấn và hướng dẫn về việc triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT.

Thong tu 13 BYT 2019

 

Theo đó, Thông tư 13 bắt đầu có hiệu lực thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT mới kể từ ngày 20/8/2019 theo các văn bản Bộ Y tế đã hướng dẫn.

Thong tu 13 BYT 20191

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tác giả bài viết: Tổ Thông tin & Truyền thông

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định