Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 tại Bệnh viện Mắt

Thực hiện Công văn số 356/MT-YT ngày 17/04/2018 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018; Công văn số 880/SYT-KHTC ngày 26/04/2018 của Sở Y tế Bình Định về việc Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018;

Bệnh viện Mắt Bình Định đã triển khai đồng loạt các hoạt động tiêu biểu, cụ thể như:

- Triển khai treo khẩu hiệu truyền thông (băng rôn; chạy đèn Led) với dòng chữ: Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường.”

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung về Nước sạch và Vệ sinh môi trường tại các buổi giao ban toàn viện ( thứ 5 hàng tuần về: Nước sạch - sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm; vệ sinh môi trường; Vệ sinh bệnh viện ).

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung về Nước sạch và Vệ sinh môi trường tại các buổi họp Hội đồng người bệnh cấp khoa, cấp Bệnh viện về: Nước sạch - sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm; vệ sinh môi trường; Vệ sinh bệnh viện.

- Phối hợp Phòng điều dưỡng toạ đàm với nội dung về Nước sạch và Vệ sinh môi trường.

- Có bài viết về giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mọi người về nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường treo ở góc truyền thông các khoa, phòng.

- Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh cơ quan, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp thoát nước, tạo cảnh quan môi trường Xanh-Sạch-Đẹp.

- Tổ Dinh dưỡng - Tiết chế phối hợp Phòng Xét nghiệm tiến hành lấy mẫu nước cung cấp cho bệnh nhân uống đi kiểm tra chất lượng.

- Hướng dẫn cho bệnh nhân biết phân loại rác thải theo màu sắc thùng rác.

- Thực hiện bảng kiểm 5S tại các khoa, phòng, nhà vệ sinh trong toàn bệnh viện.

- Các khoa, phòng thực hiện thay thế các vòi nước bị hỏng, hướng dẫn bệnh nhân đóng vòi nước khi không sử dụng.

 

Và bảng bên dưới là ghi nhận tổng hợp một số kết quả thực hện được sau 1 tuần phát động và hưởng ứng: 

TT Nội dung Số lần Kết quả
1 Triển khai treo khẩu hiệu truyền thông (băng rôn; chạy đèn Led) 01 Có băng rôn treo trước dãy nhà B; có chạy chữ bằng đèn Led.
2 Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung về Nước sạch và Vệ sinh môi trường tại các buổi giao ban

03 lần

Có ghi vào sổ giao ban hàng tuần
3 Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung về Nước sạch và Vệ sinh môi trường tại các buổi họp Hội đồng người bệnh cấp khoa     (02 Khoa), Cấp bệnh viện.

11 lần

(1 khoa 5 lần)

(1 lần cấp BV)

Có ghi chép vào sổ Họp Hội đồng người bệnh cấp khoa, cấp bệnh viện
4 Phối hợp Phòng điều dưỡng toạđàm với nội dung về Nước sạch và Vệ sinh môi trường 01 lần 100 % Điều dưỡng tham gia
5 Có bài viết vềgiáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mọi người về nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường treo ở góc truyền thông các khoa, phòng 01 bài/ góc truyền thông của khoa Các khoa đều thực hiện tốt
6 Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh cơ quan, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp thoát nước, tạo cảnh quan môi trường Xanh-Sạch-Đẹp Hàng tuần vào chiều thứ 6 Tất cả nhân viên y tếđều tham gia
7 Tổ Dinh dưỡng - Tiết chế phối hợp Phòng Xét nghiệm tiến hành lấy mẫu nước cung cấp cho bệnh nhân uống đi kiểm tra chất lượng 2 mẫu Kết quả nước uống đạt chất lượng
8 Hướng dẫn cho bệnh nhân biết phân loại rác thải theo màu sắc thùng rác thải Hàng tuần Rác thải bỏđúng theo màu sắc quy định
9 Thực hiện bảng kiểm 5S tại các khoa, phòng, nhà vệ sinh trong toàn bệnh viện Hàng ngày Có Bảng kiểm đầy đủ
10 Các khoa, phòng thực hiện thay thế các vòi nước bị hỏng, hướng dẫn bệnh nhân đóng vòi nước khi không sử dụng Hàng tuần Tất cả các vòi nước đều hoạt động tốt

 

Một số hình ảnh hoạt động suốt tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường:

080618 TLQG nuoc sach va MT 1

Ảnh 1: Treo băng rôn khẩu hiệu truyền thông

 

080618 TLQG nuoc sach va MT 2  080618 TLQG nuoc sach va MT 3 

 Ảnh 2: Đèn Led truyền thống

 

080618 TLQG nuoc sach va MT 4 080618 TLQG nuoc sach va MT 5

 Ảnh 3: Hướng dẫn phân loại rác thải – màu sắc của thùng rác thải

 

080618 TLQG nuoc sach va MT 6 080618 TLQG nuoc sach va MT 8
080618 TLQG nuoc sach va MT 7 080618 TLQG nuoc sach va MT 9

Ảnh 4: Góc truyền thông và bài viết

 

080618 TLQG nuoc sach va MT 10 080618 TLQG nuoc sach va MT 11

 Ảnh 5: Phổ biến trong giao ban Bệnh viện

 

080618 TLQG nuoc sach va MT 12 080618 TLQG nuoc sach va MT 13

Ảnh 6: Lấy mẫu nước uống trực tiếp cung cấp cho bệnh nhận đi kiểm định chất lượng

 

080618 TLQG nuoc sach va MT 14 080618 TLQG nuoc sach va MT 15

Ảnh 7: Vệ sinh Cơ quan ngày cuối tuần