Tuyển dụng

10. Thông báo Danh sách thí sinh dự thi viết theo số báo danh, phòng thi và sơ đồ vị trí phòng thi, kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 (Vòng 2)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh dự thi viết theo số báo danh, phòng thi và sơ đồ vị trí phòng thi, kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 (Vòng 2)

Tải về tại đây:

down icon

 

 1. Phụ lục Danh sách thí sinh dự thi viết: Tải về tại đây:  down icon

2. Phụ lục Sơ đồ phòng thi: Tải về tại đây:  down icon