Tuyển dụng

8. Thông báo Kế hoạch tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Mắt năm 2022

Tải về tại đây:

down icon