Tuyển dụng

4. Nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức Bệnh viện Mắt năm 2022 (Đại học ngành Gây mê hồi sức)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức
Bệnh viện Mắt năm 2022 (Đại học ngành Gây mê hồi sức)

1. Thông tư số  13/2012/TT-BYT: Tải về tại đây:  down icon

2. Thông tư số  51/2017/TT-BYT: Tải về tại đây:  down icon

3. Nội dung ôn tập Đại học ngành Gây mê hồi sức: Tải về tại đây:  down icon