Công văn số 446/BVM-KD ngày 20/4/2023 của Bệnh viện Mắt. V/v báo giá sửa chữa máy phẫu thuật Yag Laser-Visual Yag III.

CÔNG VĂN
V/v báo giá sửa chữa máy phẫu thuật Yag Laser-Visual Yag III.

Tải về tại đây:

down icon