Công văn số 424/BVM-KD ngày 19/4/2023 của Bệnh viện Mắt. V/v báo giá trang thiết bị y tế năm 2023.

CÔNG VĂN
V/v báo giá trang thiết bị y tế năm 2023

Tải về tại đây:

down icon