Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt (06/9/2021-12/9/2021)

LỊCH TRỰC THƯỜNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN MẮT

(Trực 12/24h, Từ 06/9/2021 - 12/9/2021)

Tải về tại đây:

down icon

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định