Thông báo lịch phân công trực Phòng chống COVID-19 trong dịp Tết Xuân Tân Sửu Năm 2021 (từ 08/02 - 16/02/2021)

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

(Từ ngày 08/02/2021 đến 16/02/2021)

 

 Tải về tại đây:

down icon