Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt (04/01-10/01/2021)

LỊCH TRỰC THƯỜNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN MẮT

(Trực 12/24h, Từ 04/01 - 10/01/2021)

 


Tải về tại đây
:

down icon

 

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định