Kế hoạch tổ chức tập bóng chuyền tham gia hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 31 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân - 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập bóng chuyền tham gia hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm

76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020),

31 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020).

 

Thực hiện Kế hoạch số 1271/KH-BCH ngày 04/12 của Ban chỉ huy quân sự Thành phố Quy Nhơn về việc Tổ chức hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), 31 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020);

Nhằm tạo sân chơi bổ ích và không khí thi đua sôi nổi về mặt tinh thần cho tất cả các lực lượng đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đem lại hiệu quả cao trong công việc. Bệnh viện Mắt đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập luyện bóng chuyền kể từ ngày 14/12/2020. 

Kế hoạch tập luyện như sau:  

 

Tải về tại đây:

down icon

 

Danh sách kèm theo, vui lòng tải về tại đây:

down icon

 

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định