Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt(14/9-20/9/2020)

LỊCH TRỰC THƯỜNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN MẮT

(Trực 12/24h, Từ 14/9 - 20/9/2020)

 Tải về tại đây:

down icon

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định