Bạn đang ở: Trang chủ Văn bản pháp quy Bộ Y tế Công văn số 6984/QLD-TT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Cục Quản lý dược về việc thông tin về các Danh mục thuốc cần quản lý đặc biệt của Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp