Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

KẾ HOẠCH (1233/KH-BVM, ngày 18/12/2020)

Về việc cung cấp dinh dưỡng cho nhân viên y tế trong khu vực cách ly.

Tải về tại đây:

down icon