Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

KẾ HOẠCH BỔ SUNG (1232/KH-BVM, ngày 18/12/2020)

Huy động nguồn nhân lực dự bị hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Tải về tại đây:

down icon