Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

(Từ ngày 08/02/2021 đến 16/02/2021)

TẠI BỆNH VIỆN MẮT

Tải về tại đây:

down icon

 

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định