Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

QUYẾT ĐỊNH  (số 1949/QĐ-BYT, ngày 15/7/2022)

Quyết định Phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Tải về tại đây:

down icon

 

Link tài liệu tải đính kèm

1. Video Clip:

   *Tài liệu 1: Kỹ thuật Vệ sinh tay để phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  Link tải file:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hNEDpCKneH3LRwyTYw?e=CatAhd

   *Tài liệu 2: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang y tế và khẩu trang N95 trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19. Link tải file:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hNEDpCKneH3LRwyTYw?e=CatAhd

   *Tài liệu 3: Hướng dẫn Vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Link tải file:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hNEDpCKneH3LRwyTYw?e=CatAhd

2. Infographic: Tải file và file thiết kế 7 infographics tại link:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hNB0bPgr2fiwGCzYoA?e=uPlZvb