Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

QUYẾT ĐỊNH  (số 160/QĐ-SYT, ngày 28/01/2021)

Thanh tra việc thực hiện quy định về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

Tải về tại đây:

down icon