Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

QUYẾT ĐỊNH  (số 782/QĐ-BVM, ngày 05/8/2020)

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới tại Bệnh viện Mắt Bình Định.

Tải về tại đây:

down icon

 

QUY CHẾ (Kèm theo Quyết định số 782)

Tải về tại đây:

down icon