Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

QUYẾT ĐỊNH  (số 780/QĐ-BVM, ngày 05/8/2020)

Về việc Kiện toàn Tổ chuyên môn phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới.

Tải về tại đây:

down icon