Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

QUYẾT ĐỊNH  (Số 4999/QĐ-BYT, ngày 01/12/2020)

Ban hành Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Tải về tại đây:

down icon