Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Công văn số 1091/BVM-ĐD-QLCL-CNTT, ngày 01/09/2021.

Về việc tham dự Hội thảo tập huấn chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng.

Tải về tại đây:

down icon

 

Danh sách tham dự hội thảo tập huấn chăm sóc F0 tại nhà và PCD Covid-19 tại cộng đồng

Tải về tại đây:

down icon

 

Thư mời Hội thảo tập huấn

Tải về tại đây:

down icon