Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Công văn số 72/SYT-NVY, ngày 08/01/2021 của Sở Y tế Bình Định.

Về việc tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám an toàn theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Tải về tại đây:

down icon

 

Tải mẫu tổng hợp cơ sở y tế

Tải mẫu về tại đây:

down icon