Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt(11/01-17/01/2021)

LỊCH TRỰC THƯỜNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN MẮT

(Trực 12/24h, Từ 11/01 - 17/01/2021)

Tải về tại đây:

down icon

 

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định