Lịch trực thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt (03/8-09/8/2020)

LỊCH TRỰC THƯỜNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN MẮT

(Từ 03/8 - 09/8/2020)


 Tải về tại đây:

down icon

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định