Lịch trực phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid -19 tại Bệnh viện Mắt (13/7 - 17/7/2020)

LỊCH TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID - 19

TẠI BỆNH VIỆN MẮT

(Lịch trực Code Orange Bệnh viện Mắt từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020)


 Tải về tại đây:

down icon

 

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định